(1)
สุขประสารทรัพย์ ม. Message from the Editor. Thai J Toxicol 2020, 35.