Watcharachaisoponsiri, Thareerat, Parunya Thiyajai, Somsri Charoenkiatkul, Piya Temviriyanukul, Chaowanee Chupeerach, and Uthaiwan Suttisansanee. 2017. “The Screening of Anti-Lipase Activity in Thai Local Chili Peppers”. Thai Journal of Toxicology 32 (1):35-52. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244133.