[1]
ภัทราวรรณ น. . . and โชคถาวร น. . ., “ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่”, Thai J Toxicol, vol. 24, no. 2, p. 130, Jun. 2020.