[1]
ประกอบศิลป์ จ. ., เบ็ญจพงษ์ เ., ม่วงศรีจันทร์ น. ., and การพานิช ว. ., “การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม”, Thai J Toxicol, vol. 24, no. 2, p. 136, Jun. 2020.