[1]
แสงกระจ่าง ศ. ., “สารจากบรรณาธิการ”, Thai J Toxicol, vol. 26, no. 1, Jun. 2020.