[1]
เกรียงสินยศ ว. ., บุตรยี่ ช. ., and อินทรลักษณ์ พ. ., “Establishment of the maximum limit for vitamins and minerals in dietary supplement by using risk analysis”, Thai J Toxicol, vol. 26, no. 2, p. 105, Jun. 2020.