[1]
แสงกระจ่าง ศ., “สารจากบรรณาธิการ”, Thai J Toxicol, vol. 27, no. 1, Jun. 2020.