[1]
คูประดินันท์ เ., “สารจากบรรณาธิการ”, Thai J Toxicol, vol. 29, no. 1-2, Jun. 2020.