[1]
สุขประสารทรัพย์ ม., “Message from the editor”, Thai J Toxicol, vol. 35, no. 1, Jun. 2020.