Watcharachaisoponsiri, Thareerat, Parunya Thiyajai, Somsri Charoenkiatkul, Piya Temviriyanukul, Chaowanee Chupeerach, and Uthaiwan Suttisansanee. “The Screening of Anti-Lipase Activity in Thai Local Chili Peppers”. Thai Journal of Toxicology 32, no. 1 (June 30, 2017): 35–52. Accessed October 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244133.