[1]
พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. , วงค์ตามี อ., ทองม่วง ส. และ สานุ่ม ข. 2019. ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม. วารสารเกษตรนเรศวร. 16, 2 (ธ.ค. 2019), 1–9.