[1]
พะสีนาม ค. , กาศสนุก ธ. และ เลาห์รอดพันธ์ ณ. 2019. การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการเพาะต้นอ่อนพืช. วารสารเกษตรนเรศวร. 16, 2 (ธ.ค. 2019), 27–34.