[1]
เพ็ญโพธิ์ ภ., โตมอญ ช. , ตันเรือน ก. , นาพิรุณ ท. , ธงไชย ว. , แช่มมุ่ม ย. และ พูลประเสริฐ พ. 2019. การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล. วารสารเกษตรนเรศวร. 16, 2 (ธ.ค. 2019), 35–47.