[1]
ธรรมนิติเวทย์ ศ. 2019. การประดับต้นไม้ภายในอาคาร. วารสารเกษตรนเรศวร. 16, 2 (ธ.ค. 2019), 70–86.