[1]
ปูริยะ จ. , ชำนาญผา ว. , บุตรสีภูมิ พ. และ วงค์ตามี อ. 2020. การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 จำนวน 16 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ดินทรายของจังหวัดพิษณุโลก. วารสารเกษตรนเรศวร. 17, 2 (ธ.ค. 2020), e0170205.