[1]
ธนารุจ ช. 2021. การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต. วารสารเกษตรนเรศวร. 18, 2 (ส.ค. 2021), e0180201.