[1]
นิพันรัมย์ ม. , ธรรมพิทักษ์ ก. , สังคต เ. และ หวันเหล็ม น. 2021. คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง. วารสารเกษตรนเรศวร. 18, 2 (ต.ค. 2021), e0180202.