[1]
สังคต เ. , จุลรอด ก., เอี่ยมสะอาด ก. , ธรรมพิทักษ์ ก. และ หวันเหล็ม น. 2021. องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus acidilactici V202. วารสารเกษตรนเรศวร. 18, 2 (ต.ค. 2021), e0180203.