(1)
พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. .; วงค์ตามี อ.; ทองม่วง ส.; สานุ่ม ข. . ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม. ว.เกษตรนเรศวร 2019, 16, 1-9.