(1)
เพ็ญโพธิ์ ภ.; โตมอญ ช. .; ตันเรือน ก. .; นาพิรุณ ท. .; ธงไชย ว. .; แช่มมุ่ม ย. .; พูลประเสริฐ พ. . การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล. ว.เกษตรนเรศวร 2019, 16, 35-47.