(1)
ธรรมนิติเวทย์ ศ. การประดับต้นไม้ภายในอาคาร. ว.เกษตรนเรศวร 2019, 16, 70-86.