(1)
ปูริยะ จ. .; ชำนาญผา ว. .; บุตรสีภูมิ พ. . .; วงค์ตามี อ. . การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 จำนวน 16 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ดินทรายของจังหวัดพิษณุโลก. ว.เกษตรนเรศวร 2020, 17, e0170205.