(1)
ธนารุจ ช. การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต. ว.เกษตรนเรศวร 2021, 18, e0180201.