(1)
นิพันรัมย์ ม. .; ธรรมพิทักษ์ ก. .; สังคต เ. .; หวันเหล็ม น. คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง. ว.เกษตรนเรศวร 2021, 18, e0180202.