[1]
พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. ., วงค์ตามี อ., ทองม่วง ส., และ สานุ่ม ข. ., “ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 1–9, ธ.ค. 2019.