[1]
เพ็ญโพธิ์ ภ., “การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 35–47, ธ.ค. 2019.