[1]
ธรรมนิติเวทย์ ศ., “การประดับต้นไม้ภายในอาคาร”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 70–86, ธ.ค. 2019.