[1]
ปูริยะ จ. ., ชำนาญผา ว. ., บุตรสีภูมิ พ. . ., และ วงค์ตามี อ. ., “การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 จำนวน 16 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ดินทรายของจังหวัดพิษณุโลก”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. e0170205, ธ.ค. 2020.