[1]
ธนารุจ ช., “การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. e0180201, ส.ค. 2021.