[1]
นิพันรัมย์ ม. ., ธรรมพิทักษ์ ก. ., สังคต เ. ., และ หวันเหล็ม น., “คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. e0180202, ต.ค. 2021.