กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารจิบเบอเรลลินและบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสร้างปมไรโซเบียมการเจริญเติบโต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ก้าวหน้าที่ปลูกในฤดูแล้งหลังนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล