กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการทำไพรมิงต่อรูปแบบการดูดอุ้มน้ำ และความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล