กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลภาคพื้นดิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล