กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล