กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายและน้ำตาลดิบของประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมออโตรีเกรสซีฟไม่เชิงเส้นแบบเวฟเล็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล