กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้มันเส้นทดแทนข้าวโพดบดในอาหารข้นต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ในแพะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล