กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล