กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ทำนาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน (จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล