กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินอินทรียวัตถุที่ย่อยได้ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของอาหารผสมสำเร็จที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบเสริมเอนไซม์ระดับต่างๆโดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล