กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของผลเสาวรสจากสามแหล่งปลูกซึ่งมีระดับความสูงแตกต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล