กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมต่อคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล