กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Leifsonia xyli subsp. xyli สาเหตุโรคตอแคระแกร็นของอ้อยด้วยเทคนิค Quantitative polymerase chain reaction - high resolution melting analysis (qPCR-HRM) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล