กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Expression and promoter analysis of the hevein gene in rubber tree (Hevea brasiliensis) clones resistant and susceptible to Phytophthora spp. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล