[1]
นุวันนา ซ. , ธนะจิตต์ ศ. , อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. และ เขียวรื่นรมณ์ เ. 2021. สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 25–36.