[1]
ลือศักดิ์ ณ. , อนงค์รักษ์ น., ไชยวรรณ ฟ. และ คำยอง ส. 2021. สมบัติของดินในระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 49–63.