[1]
แก้วประดิษฐ์ ว. 2021. การจัดการใบอ้อยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กและส่งเสริมการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 76–86.