[1]
สิทธิการ ว. , สนิทชน จ. และ โคเบลลี่ พ. 2018. การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก. วารสารแก่นเกษตร. 46, 2 (เม.ย. 2018), 267–276.