[1]
ศิริยาน ร. , เลิศรัตน์ ก. , สนิทชน จ. และ ธรรมเบญจพล เ. 2010. การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัสใบด่างเขียวแตง. วารสารแก่นเกษตร. 38, 3 (ก.ย. 2010), 215–224.