[1]
หาระโคตร พ. , สุริหาร พ. , ตั้งวงค์ไชย ร. และ เลิศรัตน์ ก. 2014. ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง. วารสารแก่นเกษตร. 42, 3 (ก.ย. 2014), 337–346.