[1]
ปัญญาคำ ฐ. , บุณยเกียรติ ด. และ บุญประสม พูลลาภ พ. 2011. กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca sativa var. longefolla). วารสารแก่นเกษตร. 39, 4 (ธ.ค. 2011), 359–368.